top of page

Gulan och Katti klara för elit på B-prov!


På dubbelprovet i Kuså startade Katti, Ringlets Kite, och Gulan, Ringlets Jewel, i öppenklass. Det var debut i den klassen för Katti medan Gulan har startat ett par gånger och har ett 1:a pris.

På lördagen fick Katti ett 1:a pris och Gulan ett 2:a pris, och så här skrev domare Sune Nilsson den sammanfattande kritiken:

Katti: "En tik med många fina retrieveregenskaper. Väl i hand. Låter sig styras både på land och vatten. Duktig markör. Mycket bra sökarbete."

Gulan: "En tik som genomför hela provet. Hon gör ett utmärkt sökarbete. Låter sig dirigeras både på land och vatten. Behöver stöttning i sina markeringsarbeten."

På söndagen fick både Katti och Gulan 1:a pris och är därmed klara för elitklass.

Domare Henry Carlsson skrev så här:

Katti: "Gör ett utmärkt retrieverarbete rakt igenom hela provet. Väl värd sitt pris."

Gulan: "Gör ett bra retrieverarbete genom provet. Löser alla uppgifter på ett mycket bra sätt förutom landmarkering som behöver ha stöd på nr 2."

    Se inlägg om:
    bottom of page