top of page

Första jaktprovsresultatet för 2019!


Next, Ringlets Nightshade, och Brigitta Nääs, debuterade på B-prov idag med den äran. 1:a pris och Provbäst!

Domare Anita Norrblom skrev följande sammanfattande kritik: "En mycket effektivt arbetande hund som har en fin balans i sina egenskaper. Han sköter sina uppgifter på ett utmärkt sätt rakt igenom."

Lite extra kul var att domare Anita sa så här på muntliga kritiken (Next hade startnummer 16, så 15 hundar hade gått före honom): "Så kom då hunden som visade att det går att få till ett uthålligt och effektivt sök."

    Se inlägg om:
    bottom of page