top of page

Mirre 1:a pris på kkl och klar för elit även på A-prov


Mirre, Drumindoney Girl, och Hanna Düring, startade på kkl idag och fick ett 1:a pris.

Det innebär att Mirre nu är klar för elitklass på både A- och B-prov. Så bra jobbat av Hanna och Mirre! Stort grattis!

    Se inlägg om:
    bottom of page