top of page

Emmet är Svensk Jaktchampion!


Ärlaprovet ställde höga krav på en effektiv jakthund i hög, tät och svår vegetation. Emmet och jag startade sist och vartefter dagen gick så insåg man vilken komplett jakthund man måste ha. När det var vår tur hade ingen hund nått ett 1:a pris och bara en enda hund fått en 2:a, resten 0:or och 3:or. Men Emmet gick som hon brukar: koncentrerad, noga, lydig och effektiv.

Kritiken: ”En väl genomarbetad tik som löser provets samtliga delar på ett utmärkt sätt. Väl förd!”

Domare Anki Anderssons avslutande ord på den muntliga kritiken passar verkligen in på Emmet: ”Hon är inte världens snabbaste och flashigaste hund, men jag har sällan sett en så effektiv hund!”

Min Emmet…

    Se inlägg om:
    bottom of page